Ontdek Saltus op facebook!
 
Ontdek ons:
Zaterdag 11/03/2017 – Kontich
(indoor)
 

Persoonlijke levenssfeer

De persoonsgegevens die u aan ons meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van Saltus B&V en worden verwerkt in het kader van de commerciële relatie met de klant.

Op uw verzoek kan u kennis nemen van uw gegevens in ons bestand en deze eventueel laten corrigeren. Saltus B&V kan in het kader van voormelde doeleinden de door u meegedeelde persoonsgegevens bekend maken aan bepaalde derde partijen. Op uw verzoek maakt Saltus B&V aan u bekend aan welke partij(en) zij de door u meegedeelde persoonsgegevens bekend gemaakt heeft en voor welk doel deze gegevens gebruikt kunnen worden. U kan tevens verdere inlichtingen bekomen bij het openbaar register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Saltus B&V informeert u dat de onvolledige of foutieve mededeling van de aan u gevraagde persoonsgegevens in het contactformulier op deze website gevolgen kan hebben voor de wijze waarop Saltus B&V uw gegevens kan verwerken zonder dat u Saltus B&V daarvoor aansprakelijk kunt stellen.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verleent u toestemming tot de verwerking ervan voor de hierboven beschreven doeleinde.